v-snaar kevlar minarelli hor+vert polini 248.040

€ 36,40